LEKCJE MUZYKI

Wspieram rozwój wokalny i instrumentalny młodych artystów.

Udzielam lekcji śpiewu i gry na instrumentach klawiszowych.

Program zajęć zawsze indywidualny i w oparciu o podstawy teorii muzyki,
co w przyszłości owocuje pełną samodzielnością ucznia.